Üyeler
Adı Soyadı Ülkü Ünver
Ünvanı Uzman Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2001
Uzmanlık Aldığı Kurum Uludağ Üniversitesi / 2008
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler