Üyeler
Adı Soyadı Yunus Emre Beyhan
Ünvanı Yrd. Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2005
Uzmanlık Aldığı Kurum Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 2005
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Türkiye Parazitoloji Derneği