Üyeler
Adı Soyadı HALİL İBRAHİM KAYA
Ünvanı Arşt. Görv.
Mezun Olduğu Fakülte / 2010
Uzmanlık Aldığı Kurum Pamukkale Üniversitesi / 2011
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler