Üyeler
Adı Soyadı Hakan AYDIN
Ünvanı Yrd. Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2007
Uzmanlık Aldığı Kurum Tıp Fakültesi / 2011
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler