Üyeler
Adı Soyadı Buğse Tunç
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2013
Uzmanlık Aldığı Kurum Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü / 2014
Çalıştığı Kurum /
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler GREENPEACE