Üyeler
Adı Soyadı Fatma Yeşim Ekinci Kadıpaşaoğlu
Ünvanı Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1993
Uzmanlık Aldığı Kurum Clemson University / 1997
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Biyomedikal Teknolojiler Derneği American Society of Microbiology Gıda Güvenliği Derneği