Üyeler
Adı Soyadı Serpil Gonca
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2007
Uzmanlık Aldığı Kurum Mersin Üniversitesi / 2014
Çalıştığı Kurum /
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler