Üyeler
Adı Soyadı Naciye Durmuş İşleyen
Ünvanı Arşt. Görv.
Mezun Olduğu Fakülte / 2011
Uzmanlık Aldığı Kurum İstanbul Teknik Üniversitesi / 2012
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler