Üyeler
Adı Soyadı Elif Burcu Bali
Ünvanı Yrd. Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2005
Uzmanlık Aldığı Kurum Gazi Üniversitesi / 2005
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler