Üyeler
Adı Soyadı B. İrem Omurtag korkmaz
Ünvanı Yrd. Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2008
Uzmanlık Aldığı Kurum Viyana Veteriner Üniversitesi - Avusturya / 2009
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler İzmir veteriner hekimler odası, veteriner halk sağlığı çalışma grubu