Üyeler
Adı Soyadı Halis Günday
Ünvanı Asistan
Mezun Olduğu Fakülte / 2015
Uzmanlık Aldığı Kurum Adnan Menderes Üniversitesi / 2015
Çalıştığı Kurum / Özel
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Gıda Mühendisleri Odası