Üyeler
Adı Soyadı Mehmet Karabay
Ünvanı Uzman
Mezun Olduğu Fakülte / 2000
Uzmanlık Aldığı Kurum İst.Okmeydanı EAH / 2008
Çalıştığı Kurum / Özel
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Klimik,VHSD,FEN dernegi