Üyeler
Adı Soyadı Sebile Harmankaya
Ünvanı Asistan
Mezun Olduğu Fakülte / 2013
Uzmanlık Aldığı Kurum Dokuz EylülÜniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı / 2014
Çalıştığı Kurum /
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler KLİMUD