Üyeler
Adı Soyadı Şeyma Singer
Ünvanı Asistan
Mezun Olduğu Fakülte / 2012
Uzmanlık Aldığı Kurum Yıldırım Beyazıt Dışkapı Eğitim Araştırma Hastanesi / 2013
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Türk Mikoloji Derneği