Üyeler
Adı Soyadı Ali Rıza Aktaş
Ünvanı Uzman Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1997
Uzmanlık Aldığı Kurum Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ABD / 2005
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler