Üyeler
Adı Soyadı ÖZGE YILMAZLI
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2011
Uzmanlık Aldığı Kurum İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ / 2011
Çalıştığı Kurum /
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler