Üyeler
Adı Soyadı Mine Çetin
Ünvanı Asistan
Mezun Olduğu Fakülte / 2014
Uzmanlık Aldığı Kurum Celal bayar üniversitesi tıp fakültesi hastanesi / 2014
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler