Üyeler
Adı Soyadı Mehtap Biçer
Ünvanı Mikrobiyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2009
Uzmanlık Aldığı Kurum Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / 2015
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti