Üyeler
Adı Soyadı Hanife Uzar
Ünvanı Asistan
Mezun Olduğu Fakülte / 2013
Uzmanlık Aldığı Kurum Dışkapı yıldırım beyazıt eah / 2015
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler klimik, ekmud, infeksiyon dünyası