Üyeler
Adı Soyadı Tuğba Avan
Ünvanı Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2014
Uzmanlık Aldığı Kurum Cumhuriyet üniversitesi tıp fakültesi / 2016
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler