Üyeler
Adı Soyadı Mehmet Ziya Doymaz
Ünvanı Prof. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1983
Uzmanlık Aldığı Kurum University of California Los Angeles / 1985
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler KLİMUD KLİMİK ASM