Üyeler
Adı Soyadı GÖZDE ÖZTÜRK
Ünvanı Asistan
Mezun Olduğu Fakülte / 2014
Uzmanlık Aldığı Kurum İSTANBUL ÜNV. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ / 2015
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler