Üyeler
Adı Soyadı Özlem Albayrak
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2012
Uzmanlık Aldığı Kurum Üniversite / 2016
Çalıştığı Kurum / Özel
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler biyologlar dayanışma derneği