Üyeler
Adı Soyadı Cem Çelik
Ünvanı Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2000
Uzmanlık Aldığı Kurum Cumhuriyet Üniversitesi / 2001
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler