Üyeler
Adı Soyadı Bedia Dinç
Ünvanı Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1995
Uzmanlık Aldığı Kurum Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.B.D. / 2001
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler KLİMUD Ankara Mikrobiyoloji Derneği ESCV