Üyeler
Adı Soyadı Burçak Cömert Koçak
Ünvanı Uzman Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2009
Uzmanlık Aldığı Kurum Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2010
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler KLİMUD