Üyeler
Adı Soyadı Halit Tokman
Ünvanı Diğer
Mezun Olduğu Fakülte / 2014
Uzmanlık Aldığı Kurum İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / 2015
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler