Üyeler
Adı Soyadı Gamze Gizem Duman
Ünvanı Arşt. Görv.
Mezun Olduğu Fakülte / 2013
Uzmanlık Aldığı Kurum Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2015
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler -Türk Hastane Enfeksiyonları ve Kontrolü Derneği