Üyeler
Adı Soyadı Özcan Erdoğan
Ünvanı Diğer
Mezun Olduğu Fakülte / 1990
Uzmanlık Aldığı Kurum Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2005
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Acil ve Afet Derneği Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği