Üyeler
Adı Soyadı Onur Tosun
Ünvanı Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2012
Uzmanlık Aldığı Kurum İstanbul Tıp Fakültesi / 2014
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler