Üyeler
Adı Soyadı DİLBER KAYGUSUZ
Ünvanı Mikrobiyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2009
Uzmanlık Aldığı Kurum İSTANBUL ÜNİV CERRAHPAŞA / 2015
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler İSTANBUL VEREM SAVAŞI DERNEĞİ