Üyeler
Adı Soyadı Gizem Karahan
Ünvanı Asistan
Mezun Olduğu Fakülte / 2014
Uzmanlık Aldığı Kurum Hacettepe Üniversitesi / 2016
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler