Üyeler
Adı Soyadı Mehmet Veysel Coşkun
Ünvanı Arşt. Görv.
Mezun Olduğu Fakülte / 2011
Uzmanlık Aldığı Kurum Atatürk Üniversitesi Tip Fakültesi / 2012
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler KLİMUD, HİDER