Üyeler
Adı Soyadı Nazlı Arslan
Ünvanı Arşt. Görv.
Mezun Olduğu Fakülte / 2013
Uzmanlık Aldığı Kurum Dokuz Eylül Üniversitesi / 2014
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler