Üyeler
Adı Soyadı ESRA YILDIRIM
Ünvanı Mikrobiyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2010
Uzmanlık Aldığı Kurum İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ / 2010
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler