Üyeler
Adı Soyadı Pınar meftune Demirel
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2009
Uzmanlık Aldığı Kurum İstanbul üniversitesi Cerrahpaşa tıp fakültesi mikrobiyoloji anabilim dalı / 2015
Çalıştığı Kurum / Özel
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Biyologlar birliği