Üyeler
Adı Soyadı Mehmet Üvey
Ünvanı Diğer
Mezun Olduğu Fakülte / 1989
Uzmanlık Aldığı Kurum Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi / 2015
Çalıştığı Kurum / Özel
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Society of Applied Microbiology Veteriner Mikrobiyoloji Derneği American Association of Poultry Pahologists (AAPP)