Üyeler
Adı Soyadı Kübra Erdem
Ünvanı Asistan
Mezun Olduğu Fakülte / 2010
Uzmanlık Aldığı Kurum Marmara Üniversitesi / 2012
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Klimud