Üyeler
Adı Soyadı TAYFUR DEMİRAY
Ünvanı Uzman Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1998
Uzmanlık Aldığı Kurum Dışkapı yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi / 2000
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği