Üyeler
Adı Soyadı Hande KAHRAMAN DURAK
Ünvanı Asistan
Mezun Olduğu Fakülte / 2014
Uzmanlık Aldığı Kurum Gazi üniv. / 2014
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Viral hepatitle savaşım derneği