Üyeler
Adı Soyadı Emel Ünal Turhan
Ünvanı Yrd. Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2003
Uzmanlık Aldığı Kurum Çukurova Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü / 2004
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Gıda Mühendisleri Odası