Üyeler
Adı Soyadı Burcu Hacisalihoglu
Ünvanı Arşt. Görv.
Mezun Olduğu Fakülte / 2007
Uzmanlık Aldığı Kurum İstanbul Teknik Universitesi / 2013
Çalıştığı Kurum /
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler