Üyeler
Adı Soyadı Derya Yapar
Ünvanı Yrd. Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2001
Uzmanlık Aldığı Kurum Atatürk eğitim araştırma hastanesi / 2006
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler ekmud klimik vhsd hider febril nötropeni