Üyeler
Adı Soyadı Ahmet Katı
Ünvanı Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2016
Uzmanlık Aldığı Kurum Yeditepe Üniversitesi / 2011
Çalıştığı Kurum / Özel
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler