Üyeler
Adı Soyadı Selay Demirci
Ünvanı Arşt. Görv.
Mezun Olduğu Fakülte / 2014
Uzmanlık Aldığı Kurum Hacettepe Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı / 2016
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler KLİMUD