Üyeler
Adı Soyadı Ümran Liste
Ünvanı Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2012
Uzmanlık Aldığı Kurum Hacettepe Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı / 2015
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler