Üyeler
Adı Soyadı Dilşad BULANIK
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2007
Uzmanlık Aldığı Kurum Mustafa Kemal Üniversitesi / 2012
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler