Üyeler
Adı Soyadı Fatma Esin KIRIK
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2004
Uzmanlık Aldığı Kurum Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü / 2004
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler