Üyeler
Adı Soyadı Esra Kaya
Ünvanı Arşt. Görv.
Mezun Olduğu Fakülte / 2015
Uzmanlık Aldığı Kurum Kahramanmaraş sütçü imam tıp fakültesi / 2016
Çalıştığı Kurum /
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler