Üyeler
Adı Soyadı Hande Toptan
Ünvanı Asistan
Mezun Olduğu Fakülte / 2011
Uzmanlık Aldığı Kurum Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi / 2012
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler